Regnskab, Revision, Bogholderi, Skat, Rådgivning 

 

Vores primære opgaver er regnskaber, bogholderi, revision heraf samt rådgivning indenfor selskabsret og skatteret.

REGNSKAB

 

 

Vi assisterede sidste år mere end 100 selskaber med opstilling af deres Årsregnskab, både de helt små virksomheder, der har behov for regnskab til banken til store internationale virksomheder, hvor landets største revisionshuse ikke selv må foretage arbejdet.

 

 

I 2022 bidrog vi med opstilling af regnskab for børsnoteret international virksomhed, hvor deres danske datterselskab i Klasse C blev revideret af KPMG, for en større dansk virksomhed revideret af Deloitte samt for 100 andre ejerledet virksomheder i regnskabsklasse B hvor vi også kan foretage revisionen.

BOGHOLDERI

 

 

I løbet af de sidste par år har vi bl.a. assisteret med opsætning af bogholderier til automatisering for kunder inden for Detailhandel, Bureauvirksomhed, Coaching samt Engros.

 

 


I 2022 kørte vi et større automatiseringsprojekt for dels vores egen virksomhed og dels for vores kunder, Vi har indsigt i hvilke processer der er vigtige for dig og hvilke der giver værdi at få automatiseret. Vi yder ligeledes finansiel outscouring i kortere eller længere perioder på alle niveauer.


RÅDGIVNING

 

 

Køb og salg af virksomhed, værdiansættelse, rekonstruktion, omstrukturering, due dilligence, køb af ejendomme, forældrekøb, beskatning af fri bil er alle sammen ydelser vi leverer år efter år i takt med behovet opstår på rejsen fra selvstændig iværksætter til etableret virksomhed med strategiske overvejelser.

 

 

I 2022 har vi deltaget i drøftelser med flere forskellige kunder om køb og salg af virksomhed. Både kunder der ønsker at udvide og opkøbe deres konkurrenter, samt kunder der har ønsket et exit efter at have nået en størrelse, hvor der skal nye kræfter til.


SKAT Ved samarbejde med over 1.000 forskellige virksomheder har vi et indgående kendskab til de komplicerede skatteregler inden for stort set alle brancher. Vores samarbejde med Skatterevisorer og Advokater samt årlige kurser for alle medarbejdere sikrer høj faglighed. 

 

 

I 2022 har vi hjulpet nedsættelser af personlige indkomst med over 10 mio. kr. i forhold til forslag fra Skattestyrelsen, ved struktureret at gennemgå og analysere regnskabsmaterialet og komme helt op i helikopteren.


REVISION

 

 

Som statsautoriseret revisionsvirksomhed er vi i stand til at afgive erklæringer med høj grad af sikkerhed som revision, herunder erklæringer om udvidet gennemgang, vurderingsberetninger ved selskabsretlige omstruktureringer og sikre at når din virksomhed når kravene for revisionspligt, så kan vores samarbejde fortsætte uden behov for at finde en ekstra revisor.

 

 

I 2023 har vi deltaget i revision af klasse A-, B- og C-selskaber samt afgivet flere erklæringer om Udvidet gennemgang. Vi har haft flere sager med kunder der ønsker at sikre deres opbyggede formue eller inviterer en partner indenfor har behov for en vurderingsberetning underskrevet af en godkendt revisor.


PROJEKTER Vi har deltaget i revision og aflæggelse af adskillelige projektregnskaber og aflagt rapportering dels til Innofounder, EU Grants og kommuner inden for alt fra frivillige foreninger til forskningsprojekter, udviklingsprojekter og fonde.  

 

 

I 2023 har vi assisteret med revision vedrørende projekter for mere end 100 mio. kr. i tilskud hvor vi assisterer med at leve op til kravene fra tilskudsbrevet og har løbende kontakt til tilskudsgiver samt de projektansvarlige i forhold til sikring af tilfredsstillende regnskabsmateriale og resultat.